Nyheter

Feb 7de HAPPY NEW YEAR! 新年新品促銷,美國CN2 GIA線路裸金屬服務器,低至5.8折。美國/香港CN2 GIA雲服務器低至4折。

【香港CIA - 雲服務器】 節點配置:E5 + RECC + SSD + RAID10磁盤陣列保護 + 斷電保護 線路:雙向中國電信CN2 GIA ... Les mer »

Okt 8de 10月 特別優惠 香港E5服務器 首月1.5折 限量300台

CPU : E5-26** V2 ( CPU 随机分配E5) 内存:16G DDR3 ECC REG 硬盘:480G SSD  频宽: 20Mbps CIA  IP : ... Les mer »